Informatiekaart behandeling kaakchirurg

Informed Consent

U heeft binnenkort een afspraak bij Kaakchirurgie Holland. Tijdens het gesprek met de kaakchirurg zal er met u besproken worden welke behandeling er mogelijk is. Alvorens het gesprek plaatsvindt wordt er aanvullend onderzoek verricht middels een röntgenfoto.

Wij hebben de intentie u direct te behandelen, mits dit medisch gezien verantwoord is en u toestemming geeft voor de behandeling. De meeste behandelingen vinden plaats onder plaatselijke verdoving. In 9 van de 10 gevallen treden er geen complicaties op na een kaakchirurgische behandeling, toch vinden wij het belangrijk u te informeren over mogelijke risico’s en gevolgen.

Chirurgen selfie homepage 3

De meest voorkomende algemene gevolgen en risico’s:

Pijn

De verdoving is pas na enkele uren uitgewerkt. Tot die tijd moet u oppassen met hete dranken of spijzen en voor het bijten op de gevoelloze lip/tong/wang. Napijn is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende medicatie.

De kaakchirurg zal u hierbij adviseren en zo nodig een recept uitschrijven. Leest u altijd de bijsluiter van de betreffende medicatie en neem de medicatie in volgens het recept.

Zwelling

Door de ingreep kan uw wang flink gaan zwellen. Deze zwelling is op de derde dag na de ingreep het grootst en zal daarna weer langzaam slinken. U kunt de zon het beste vermijden om extra zwelling te voorkomen. Als u het prettig vindt, mag u de wang koelen met een coldpack of bijvoorbeeld een washand gevuld met een plastic zakje met ijsblokjes/diepvrieserwtjes. Als de zwelling na drie dagen blijft toenemen, neemt u dan contact met ons op.

Nabloeding

De eerste uren na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden en dit veroorzaakt roodgekleurd speeksel. Dit gaat vanzelf weer over. Probeert u het wondje in de mond met rust te laten en er niet aan te zuigen.

Bij een nabloeding komt er helderrood bloed in de mond. In dit geval kunt u een prop maken van gazen, een stoffen zakdoek of de punt van de theedoek, deze tegen de wond aanleggen en hier een half uur op dichtbijten. Pas na een half uur kijkt u of het bloeden is gestopt. Zo niet, dan kunt u dit nogmaals herhalen.

Als u zich zorgen maakt of de bloeding neemt na een aantal uren alleen maar toe, neemt u dan contact met ons op.

Beschadiging van naastgelegen tanden/kiezen/vulling

Ondanks een zorgvuldige procedure is hett in sommige gevallen nauwelijks te vermijden om naastgelegen gebitselementen niet te beschadigen. Uw tandarts kan een eventuele schade voor u herstellen.

De meest voorkomende specifieke gevolgen en risico’s:

Wortelpuntbehandeling

Bij het inkorten van een wortelpunt van een kies in uw bovenkaak kan er een open verbinding ontstaan tussen de mondholte en de neusbijholte (antrumperforatie). Dit kan gebeuren wanneer de wortels van de kies in de neusbijholte uitsteken of als het kaakbot op die plek heel dun is. De kaakchirurg zal deze verbinding sluiten. Wel is het dan belangrijk om 7-10 dagen niet te snuiten of te blazen. U mag wel uw neus ophalen.

Operatieve verwijdering gebitselement

In de onderkaak

De gevoelszenuw van de onderlip/kin loopt door de onderkaak heen, soms vlak in de buurt van de wortels van de kiezen. De kans dat deze zenuw beschadigd raakt tijdens de ingreep is

klein. Bij beschadiging van de zenuw kunt u (soms blijvend) een doof gevoel in een helft van de onderlip en/of kin overhouden aan de behandeling. Om het risico goed te kunnen inschatten, wordt voorafgaand aan de ingreep een röntgenfoto gemaakt. Als uw arts het risico heeft ingeschat, zal hij/zij u hierover inlichten.

In de bovenkaak

Na het verwijderen van een kies in uw bovenkaak kan er een open verbinding ontstaan tussen de mondholte en de neusbijholte. Dit kan gebeuren wanneer de wortels van de kies in de neusbijholte uitsteken of als het kaakbot op die plek heel dun is. De kaakchirurg zal deze verbinding dan sluiten. Hierna is het belangrijk om gedurende minimaal 10 dagen niet te snuiten of te blazen. U mag wel uw neus ophalen.

Röntgenstraling

Een hoge röntgenstraling is in principe schadelijk voor het lichaam. Echter de stralingsdosis, die voor kaakchirurgische doeleinden wordt gebruikt, is zo gering dat hiervan geen nadelige gevolgen te verwachten zijn. Infomeer uw kaakchirurg als u zwanger bent en laat uw verwijzer recent gemaakte röntgenopnamen doorsturen naar onze kliniek.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten