Kwaliteit en Veiligheid

De cliënten van Kaakchirurgie Holland krijgen ruime aandacht en worden uitgebreid geïnformeerd over de behandeling en nazorg. Wij weten dat kaakchirurgische behandelingen niet door iedereen als prettig worden ervaren, maar binnen de mogelijkheden willen wij onze cliënten optimaal comfort bieden. Kaakchirurgie Holland is goed bereikbaar. Cliënten kunnen op korte termijn behandeld worden.

De veiligheid en gezondheid van onze cliënten vinden we zeer belangrijk. Om de risico’s op dat vlak te minimaliseren worden gestructureerd maatregelen doorgevoerd.

Infectiepreventie beschouwen we als een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling en is het uitgangspunt bij de inrichting van de kliniek.

Kaakchirurgie Holland biedt behandelingen aan, die niet noodzakelijkerwijs in het ziekenhuis uitgevoerd hoeven worden. Grote kaakchirurgische ingrepen zullen ook worden verwezen naar het ziekenhuis.

We kiezen voor een hechte samenwerking met De Tandarts Dichtbij, omdat die samenwerking ons de mogelijkheid biedt om ook te voorzien in passende tandheelkundige behandeling, mondhygiëne en tandprothetiek met ruime aandacht voor de persoonlijke situatie van de patiënt, voor zover dit niet door de verwijzende tandarts is geregeld.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid en volgen de benodigde cursussen om hun taken goed uit te kunnen voeren. Zij hebben oog voor de belangen van de cliënt. Voor een goed behandelresultaat kiezen we voor adequate en moderne middelen en goede materialen.

Kaakchirurgie Holland voldoet aan wettelijke en andere regelingen en streeft naar verbeteringen waar dat mogelijk is. Tot slot is Kaakchirurgie Holland gestart met het opzetten van de werkwijze, conform de richtlijnen van ZKN.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten