Maatregelen mbt Corona:

Per 28-04-2020 zullen wij onze klinieken openen voor reguliere patiëntenzorg.

Als ZKN-gecertificeerde klinieken, hanteren we strikte regels, waaronder die betrekking hebben tot infectie-preventie.

Tijdens het maken van een afspraak vindt een telefonische triage plaats. De volgende vragen kunt u verwachten:

• Heeft u een bewezen coronabesmetting?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met een bewezen coronabesmetting?
• Bent u genezen van bewezen corona besmetting korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Bij het betreden van de praktijk vragen wij uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Belangrijk:
• Wij vragen u niet te vroeg, maar ook niet te laat te komen. Het liefst vlak voor de afspraaktijd.
• Aanwijzingen van ons personeel vragen wij u op te volgen.
• Kom alleen naar uw afspraak. Indien noodzakelijk mag er maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een desinfectans.

In de behandelkamer houden we ons aan de ‘Richtlijn Infectiepreventie in Zelfstandig behandelcentra’ en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Over ons

Heel. Mooi. Beter.

Wat stuk is maken we heel, wat lelijk geworden is weer mooi, wat niet gezond is beter. We doen dat met extra persoonlijke aandacht voor u, onze cliënt, zodat u zeker weet wat er gebeurt. En met heel veel interesse in wat er allemaal mogelijk is in ons vak. Omdat we altijd het beste voor ú willen. En omdat we in ons werk steeds weer een stap verder willen gaan.

Lees meer

Homepage over ons

Veelgestelde vragen

De meeste vragen die we krijgen hebben te maken met zorgkosten, zorg na de behandeling en het voorkomen of bestrijden van pijn. De antwoorden daarop hebben we hieronder gebundeld.