Maatregelen Corona

Per 28-04-2020 zullen wij onze klinieken openen voor reguliere patiëntenzorg.

Als ZKN-gecertificeerde klinieken, hanteren we strikte regels, waaronder die betrekking hebben tot infectie-preventie.

Tijdens het maken van een afspraak vindt een telefonische triage plaats. De volgende vragen kunt u verwachten:

 • Heeft u een bewezen coronabesmetting?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met een bewezen coronabesmetting?
 • Bent u genezen van bewezen corona besmetting korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Bij het betreden van de praktijk vragen wij uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Maatregelencorona afbeelding kaakchirurgie holland

Belangrijk

 • Wij vragen u niet te vroeg, maar ook niet te laat te komen. Het liefst vlak voor de afspraaktijd.
 • Aanwijzingen van ons personeel vragen wij u op te volgen.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien noodzakelijk mag er maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een desinfectans.

In de behandelkamer houden we ons aan de ‘Richtlijn Infectiepreventie in Zelfstandig behandelcentra’ en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten